Col·lectiu Neokinok

Daniel Miracle utilitzant el dispositiu ENG.NK

«Neokinok.tv és un col·lectiu -coordinat per Daniel Miracle– que treballa entorn de la creació audiovisual i la televisió experimental.

Des de 1998, Neokinok.tv ha fet diversos projectes artí­stics al voltant del camp de l’audiovisual, l’art, la cultura i l’educació. El seu treball ha estat presentat a Barcelona, Madrid, Lausanne, Portugal, Mali, París, els Estats Units i el Brasil.

Com a projectes en procés, s’han obert diferents canals de televisió temporals utilitzant tant freqüències de la UHF i la VHF per a la seva difusió analògica com per Internet mitjançant protocols de streaming i tecnologies lliures canals de televisió en desenvolupament permanent tant conceptualment com tècnicament.

Aquests canals són sintonitzables a través de l’aparell televisor, al costat de les altres cadenes, tant privades com estatals, i també per Internet facilitant l’accés universal i oferint diferents possibilitats de participació social».

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisShare on StumbleUpon

Deja un comentario