Photographic Social Vision

Photographic Social Vision

«Photographic Social Vision és una entitat sense ànim de lucre compromesa amb la divulgació i el reconeixement del valor social de la fotografia documental i el fotoperiodisme. A través de les seves tres àrees d’actuació (Projectes, Educació i Professional) i a partir de l’experiència acumulada des de 20011, la Fundació té els següents objectius:

  • Sensibilitzar la societat sobre realitats poc conegudes i problemàtiques socials.
  • Promoure la transformació personal i la integració social tot dotant d’eines d’expressió grups i individus, tant d’entre el públic general com d’entre col·lectius en risc.
  • Recolzar el desenvolupament professional de fotògrafs documentals i assessorar entitats vinculades al sector».
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisShare on StumbleUpon

Deja un comentario